At Se Optik | Persondatalovgivning
Book en tid

Persondatalovgivning

Her kan du læse, hvordan At Se Optik ApS håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

At Se Optik ApS er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
 

Vores kontaktoplysninger er:

At Se Optik ApS
Nygade 6
4300 Holbæk
tlf. 59 44 10 10
briller@atseoptik.dk
 

Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og evt. fødselsdag og år.
 

Vi registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelse, synskontrol eller købt briller eller kontaktlinser:

Helbredsoplysninger og CPR-nr.
 

Formål med behandling og retsgrundlag

Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.

Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler.
 

Lov om medicinsk udstyr

Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser, hvilket sker i forbindelse med at kunne levere den bestilte vare.

Almindelige personoplysninger slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi ved lov er pålagt at skulle gemme oplysningerne længere.

Følsomme personoplysninger gemmes af hensyn til journalhistorik i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.
 

Når du bruger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger:

Når du bruger vores hjemmeside placerer vi cookies. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.

​Du kan læse vores cookiepolitik her.
 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
 

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
 

Klagestans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk